Beogradski arbitražni centarPravilnikPreporučena klauzulaKalkulator

Udruženje za arbitražno pravo

Neprofitno udruženje građana koje trenutno broji više od 100 članova, među kojima su advokati, profesori univerziteta, sudije i pravnici u privredi koji se u praksi i na akademskom polju bave domaćom i međunarodnom arbitražom.

Najnovije vesti

Multikongres Serbian Visions

18th novembar 2018|0 Komentara

REgionalni arbitražni okrugli sto

23rd oktobar 2018|0 Komentara

Co-Chairs’ Circle u Rimu

21st maj 2018|0 Komentara

Pretraga

Pretražite bazu članova Udruženja

Arbitri i savetnici - članovi Udruženja
Pretraga

Udruženje za arbitražno pravo je neprofitno udruženje građana koje trenutno broji više od 100 članova, među kojima su advokati, profesori univerziteta, sudije i pravnici u privredi koji se u praksi i na akademskom polju bave domaćom i međunarodnom arbitražom.

Osnovano je 2013. godine i otvoreno za članstvo svim diplomiranim pravnicima i arbitražnim praktičarima, bez obzira na državljanstvo i godine starosti. Uslovi za učlanjenje predviđeni su u članu 7 Statuta.

Delatnost Udruženja obuhvata organizovanje obuka i treninga, tribina, kurseva, seminara i radionica, obrazovanje i izdavaštvo. Udruženje obavlja promotivne aktivnosti pruža konsultativne usluge usmerene ka unapređenju arbitraže u Srbiji. U tom cilju udruženje je osnovalo i Fondaciju za razvoj alternativnog rešavanja sporova.

Pri Udruženju postoji posebna organizaciona jedinica – stalna arbitražna institucija – Beogradski arbitražni centar (BAC), koja pruža usluge rešavanja domaćih i međunarodnih sporova. Udruženjem upravlja Upravni odbor.