Beogradski arbitražni centar

Udruženje za arbitražno pravo je osnivač arbitražne institucije koja pruža usluge organizovanja arbitraže. Beogradski arbitražni centar (BAC) osnovan je 2013. godine i organizuje rešavanje sporova sa i bez međunarodnog elementa.

Radom BAC-a rukovodi Predsedništvo koje čine: prof. dr Maja Stanivuković (predsednik),  Filip Boras, doc. dr Miloš Živković, dr Tijana Kojović i prof. dr Vladimir Pavić (potpredsednik).

Zašto ugovarati arbitražu u organizaciji BAC-a?

Postoji puno razloga:

– na taj način ugovara se brz, efikasan i pouzdan način rešavanja sporova, potpuno u skladu sa zakonom;
– stranke koje ugovore arbitražu mogu da se sporazumeju o izboru arbitra i o pravilima postupka;
– arbitri primenjuju efikasna i savremena pravila postupka uključujući i tehnike koje omogućavaju uštedu u troškovima, kao što su telefonske i video konferencije;
– arbitri se staraju o ravnopravnosti stranaka i vode računa da svaka stranka dobije priliku da iznese svoje stavove;
– BAC nudi pristupačne usluge rešavanja regionalnih trgovinskih sporova, na jezicima regiona;
– odluka arbitražnog suda je po zakonu izjednačena sa presudom državnog suda;
– odluka arbitražnog suda je konačna i izvršna – protiv nje ne postoji pravo na žalbu;
– za razliku od presude državnog suda, odluka arbitražog suda doneta u Srbiji priznaje se i izvršava u inostranstvu, tačnije u više od 150 zemalja u svetu.