Statut Udruženja

Statut Udruženja za arbitražno pravo usvojen je na sednici Skupštine Udruženja od 18. juna 2013. godine, a poslednje izmene statuta usvojene su 12. jula 2017. godine.

Prečišćeni tekst važećeg Statuta Udruženja dostupan je ovde.