Upravni odbor Udruženja

Prof. dr Dragor Hiber, predsednik Upravnog odbora

Prof. dr Jelena Perović

Doc. dr Milena Đorđević

Dr Miroslav Paunović, advokat

Mr Nikola Janković, advokat

Snežana Dabić, sekretar Upravnog odbora